Figene Capital nową grupą energetyczną

zielona energia, Figene Capital, energia elektryczna,  transformacja elektryczna, GPPI © pixabay

Udostępnij:

GPPI, obserwując globalne trendy przebiegu transformacji energetycznej i szybko rosnącego zapotrzebowania na zieloną energię, dostrzegła szansę na rozwój działalności w sektorze OZE. Spółka przyjęła nowy strategiczny kierunek rozwoju, podejmując tym samym decyzję o zmianie nazwy na Figene Capital. 

Poprzez finansowanie procesu konsolidacji podmiotów wytwórczych w segmencie energetyki wiatrowej i budowę Grupy Kapitałowej, Figene Capital przygotowuje się do uruchomienia elektrowni wiatrowych wraz infrastrukturą. Grupa ma nie tylko możliwość wytwarzania energii elektrycznej pozyskiwanej z farm wiatrowych, ale również jej sprzedaży i dystrybucji do odbiorców końcowych, zainteresowanych energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych.Potencjał odnawialnych źródeł energii

Na rynku energii zachodzi dynamiczny i wielopoziomowy proces transformacji służący odchodzeniu od energetyki konwencjonalnej, znacznemu ograniczeniu emisji CO2 oraz wdrażaniu coraz nowocześniejszych, bardziej efektywnych i przyjaznych środowisku źródeł wytwórczych. Trend wykorzystywania „czystej” energii na globalnej mapie energii jest obecny od dawna. W Polsce, wskutek istotnych zmian regulacji prawnych wprowadzonych w 2018 r., wytwarzanie energii ze źródeł OZE dopiero wchodzi w fazę ekspansji. W obliczu tak zmieniającej się sytuacji na rynku energii, Spółka przyjęła jako strategiczne kierunki rozwoju kompleksową i efektywną realizację projektów w obszarze OZE oraz świadczenie usług handlu i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej z energetyki wiatrowej.

- Uwzględniając potencjał odnawialnych źródeł energii w naszej działalności koncentrujemy się na realizacji projektów w obszarze energetyki wiatrowej, która ze względu na geopołożenie naszego kraju i sprzyjające warunki klimatyczne jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w Polsce sektorów w ramach energetyki odnawialnej - mówi Janusz Petrykowski prezes zarząduDalszy rozwój

- Od grudnia 2018 r. zrealizowaliśmy szereg transakcji, dzięki którym Grupa Kapitałowa Figene Capital posiada atrakcyjny portfel projektów farm wiatrowych o potencjalnej mocy 43.2 MW o rocznej produktywności 122 207 MWh, które zgodnie z obowiązującym prawem posiadają status gotowych do realizacji oraz podmiot posiadający koncesję na obrót energią elektryczną. Obecnie jesteśmy w fazie zabezpieczania dalszych inwestycji, aby w efekcie zbudować portfel projektów o mocy przekraczającej 500 MW i stać się znaczącym podmiotem na ryku OZE w Polsce – dodaje Janusz Petrykowski.

Wraz ze zmianą obszaru działania została podjęta decyzja o zmianie nazwy spółki na Figene Capital i przeniesieniu siedziby do Warszawy. Zmiana dotychczasowej lokalizacji ma sprzyjać dalszemu rozwojowi grupy i otworzyć nowe możliwości, w szczególności na płaszczyźnie współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami z branży, co bezpośrednio przełoży się na dalsze umocnienie pozycji rynkowej Figene Capital.

Źródło: Figene Capital

Udostępnij:

Drukujelektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również