Firma COPA-DATA rozszerza swoją ofertę

© COPA-DATA

Udostępnij:

Oprogramowanie zenon tworzone przez firmę COPA-DATA – międzynarodowego producenta rozwiązań wspierających automatyzacje – koncentruje się na spełnianiu wymagań sektora energetycznego. Oprogramowanie służy do kontroli i monitorowania urządzeń, dystrybucji energii oraz wytwarzania jej ze źródeł odnawialnych. Oferuje ono operatorom sieci i instalacji energetycznych rozbudowany pakiet dedykowanych funkcji. W ten sposób firma COPA-DATA dostarcza narzędzia potrzebne do spełniania najnowszych wymogów stawianych sektorowi energetycznemu.

Przedsiębiorstwo COPA-DATA od zawsze jest blisko związane z przemysłem energetycznym. Na początku lat 90 tych ubiegłego wieku dostawcy energii byli jednymi z pierwszych użytkowników oprogramowania zenon. Od tamtego czasu sektor energetyczny ciągle się zmienia. Bardzo szybki rozwój mogliśmy zaobserwować szczególnie w ostatnich pięciu latach.Postęp cyfryzacji oraz powszechniejsze stosowanie systemów sieciowych i urządzeń rozproszonych sprawia, że zarówno dostawcy, jak i ich klienci korzystają z coraz bardziej zaawansowanych sieci. Dziś są one znane pod nazwą Sieci Inteligentnych. Ponadto elektromobilność zwiększa zapotrzebowanie na energię – najlepiej pochodzącą ze źródeł odnawialnych takich jak; słońce, wiatr czy energia wodna – oraz nowe sposoby jej magazynowania w celu późniejszego wykorzystania. Te i inne zmiany wymagają również nowych systemów i technologii, które będą w stanie sprostać zmieniającym się oczekiwaniom branży.

Jeden system - wiele zastosowań

Dzięki oprogramowaniu zenon firma COPA-DATA, może zaoferować klientom z sektora prywatnego oraz z sektora energii i infrastruktury publicznej nowoczesny system obsługujący wiele obszarów. Oferowane przez nas rozwiązanie obsługuje automatyzację podstacji, elektrowni wodnych i farm wiatrowych. Służy ono przede wszystkim do monitorowania i optymalizacji sieci elektroenergetycznych, łączenia systemów magazynowania energii oraz kontroli urządzeń do wytwarzania i dystrybucji energii odnawialnej.

Oprogramowanie zenon jest często wykorzystywane w projektach automatyzacji podstacji. Technologia zenon jest stosowana do pracy na miejscu, w urządzeniach jako HMI system, w centrach kontroli i nadzoru (SCADA) czy jako process gateway. Firma COPA-DATA opracowuje także własne biblioteki komunikacyjne na potrzeby ważnych międzynarodowych standardów, takich jak IEC 61850 (edycja 2), IEC 60870, IEC 61400-25, DNP 3, Modbus Energy czy ICCP. Umożliwia to szybki rozwój i optymalne zarządzanie bazą sterowników. Zdolności komunikacyjne oprogramowania zenon zapewniają doskonałą łączność w heterogenicznym środowisku oraz kompatybilność z Inteligentnymi Sieciami energetycznymi. Ponadto, program zenon oferuje wiele funkcji dla infrastruktury inteligentnych miast - Smart City. Dzięki niemu możliwe jest monitorowanie i kontrolowanie urządzeń i warunków w tunelach wodno kanalizacyjnych, a także pracy transportu publicznego i jego zasilania.

Najnowsze usprawnienia oprogramowania zenon Energy Edition

Łatwość konfiguracji, testowania i wykonywania sekwencji poleceń

Nowy moduł Command Sequencer jest zintegrowany z systemem zenon w celu uproszczenia konfiguracji, testowania i wysyłania sekwencji poleceń. Pozwala to operatorom poprawić wydajność, co z kolei zwiększa bezpieczeństwo dostaw. Konfiguracja sekwencji poleceń automatyzujących pracę podstacji odbywa się w przyjaznym dla użytkownika edytorze. Pojedyncze polecenia są w prosty sposób układane w sekwencję jedno po drugim. Obsługa modułu przez operatorów odbywa się intuicyjnie i nie wymaga umiejętności programowania. System dzięki modułowi ‘’Teaching’’ można „nauczyć” sekwencji poleceń. Ponadto można przeprowadzać testy w warunkach symulacji i bezpośrednio wprowadzać zmiany. Nie jest potrzebne programowanie PLC. Gwarantuje to dokładność, wydajność i elastyczność.

W pełni monitorowane procesy

Nowością jest też moduł Process Recorder. Rejestruje on pełne dane procesowe, które w późniejszym czasie można na żądanie przedstawić w postaci wizualizacji. Pozwala to odtwarzać procesy oraz przewijać je do przodu lub do tyłu krok po kroku, zatrzymując się w dowolnym miejscu tak często, jak to potrzebne. W ten sposób można znaleźć przyczyny błędów, zwiększając efektywność i jakość. Usprawniona identyfikowalność złożonych procesów sieci elektroenergetycznych i podstacji pomaga operatorom utrzymywać niezawodność niezbędnej infrastruktury.Szybkie odnajdywanie statusów i błędów

Od teraz oprogramowanie zenon obsługuje opcję łączenia danych pochodzących z systemów geoinformacyjnych (GIS) i ich wizualizacji. Funkcje GIS editor oraz GIS control pozwalają użytkownikom wyświetlać sieci elektroenergetyczne w narzędziu do wizualizacji zenon wraz z informacjami o położeniu geograficznym. Aktualne statusy, takie jak alarmy, widoczne są bezpośrednio na mapie. Dzięki temu użytkownicy mogą dokładniej lokalizować statusy i zdarzenia oraz skuteczniej radzić sobie z alarmami.

Kolejną nową funkcją oprogramowania zenon jest lokalizacja awarii na podstawie impedancji. Przy wykorzystaniu pomiarów impedancji (tj. oporu prądu przemiennego) możliwe jest bardzo dokładne zlokalizowanie błędów występujących w sieci. Pracownicy przedsiębiorstw energetycznych mogą w ten sposób podejmować szybkie i konkretne działania, znacząco zmniejszając przerwy w dostawie prądu.

Obszerny przegląd możliwych zastosowań oprogramowania zenon w sektorze energetycznym dostępny jest na stronie internetowej firmy COPA-DATA: www.copadata.com/energy.

Udostępnij:

DrukujInformacja prasowa
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również