IEO: Średniookresowa prognoza cen energii elektrycznej

energetyka, ceny, IEO, analiza cen © pixabay-adege

Udostępnij:

Bieżące zjawiska w otoczeniu energetyki i trendy cenowe są niepokojące. Jednak bardzo ciężko jest je przewidzieć. Wskazują na konieczność odejścia od analiz statystycznych wyników historycznych i ekstrapolacji dotychczasowych trendów w stronę modelu kosztowego opierającego się na technicznych, ekonomicznych i politycznych założeniach.

Opracowany przez IEO model opiera się na obliczeniach średniorocznych kosztów dla określonych technologii wytwórczych. Obliczony na tej podstawie średnioważony koszt generacji powiększony o marżę stanowi średni koszt wytworzenia energii elektrycznej. Ta wielkość stanowi z kolei podstawę do obliczeń cen hurtowych.  Szacunki i prognozy wysokości opłat zostały przeprowadzone na podstawie założeń ustaw oraz już faktycznych efektów ich wprowadzenia. Powyższe założenia mają swoje ograniczenia – nie uwzględniają spekulacji i niedoskonałości rynku.Prognoza kosztów wytwarzania i cen energii elektrycznej

W oparciu o skalę, kierunki i skutki dotychczasowej polityki inwestycyjnej symulacje wskazują, że wzrosty cen energii są nieuniknione – głównie przez ceny uprawnień emisji, a w dalszym okresie przez potrzebne kolejne nakłady inwestycyjne aby zaspokoić rosnący popyt na energię elektryczną. W efekcie dotychczasowej polityki energetycznej największe wzrosty kosztów wytwarzania energii dokonały się częściowo w 2018 r. Koszty rosną nadal, ale nawet jak w br. pełni nie mają przełożenia na ceny, wzrosną spektakularnie w 2020 r. Zdaniem IEO z uwagi na długoterminowe skutki wcześniejszych decyzji, nawet ewentualna zmiana polityki energetycznej nie wpłynie istotnie na zmianę wyników prognozy kosztów, przynajmniej do 2030 r. Natomiast krótkoterminowe prognozy cen energii, a zwłaszcza bieżące ich fluktuacje, wymagały głębszych analiz.

Ceny hurtowe w latach 2020 - 2025 będą w wysokim stopniu nieskorelowane z powyższymi kosztami wytwarzania – zmieniająca się opłata OZE i opłata przejściowa, wprowadzenie niezwykle kosztowanej opłaty mocowej i kogeneracyjnej gwarantują, że część kosztów zostanie przeniesiona z sektora wytwórczego do detalicznego w taryfach. Pomimo tego, że ustawa z 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw częściowo obniża niektóre składniki ceny energii dla odbiorców, odbiorca końcowy w rachunku za energię odczuje całkowity ciężar wzrostów cen z powodów fundamentalnych, mimo że chwilowo indeksy giełdowe na TGE mogą pokazywać inne trendy. Z uwagi na różne obciążenie cen energii kosztami u różnych odbiorców różnie będą też kształtować się taryfy.

Źródło: IEO

Udostępnij:

Drukuj
elektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również