MŚP w niewielkim stopniu zainteresowane inwestycjami w OZE

montaż paneli fotowoltaicznych © Pixabay – skeeze

Udostępnij:

Polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP doskonale orientują się w odnawialnych źródłach energii (OZE), jednak nie przekłada się to na realne inwestycje w tym obszarze. Jak wynika z raportu EFL „Zielona energia w MŚP. Pod lupą” stopniowo ta sytuacja ma się jednak poprawiać.

Z danych Agencji Rynku Energii wynika, że energia słoneczna uplasowała się dopiero na 6. miejscu pod względem produkcji odnawialnej energii elektrycznej w Polsce w 2019 r. (0,7 TWh, 2,8% udział w rynku). Jednak ten segment OZE w opinii ekspertów ma największe perspektywy rozwoju w najbliższych latach.Prosumenci biznesowi z największym potencjałem

Od wprowadzenia w Polsce w 2015 r. regulacji dla odnawialnych źródeł energii widać́ z roku na rok wzrost liczby i mocy mikroinstalacji OZE w systemie elektroenergetycznym, a dominującą̨ rolę pełni fotowoltaika. SolarPower Europe prognozuje, że Polska w 2020 r. zajmie 5. miejsce w Europie pod względem przyrostu mocy w panelach fotowoltaicznych (PV). Z kolei Instytut Energetyki Odnawialnej w raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2019” wskazuje, że udział największej grupy odbiorców instalacji PV w Polsce, jaką są̨ prosumenci indywidualni (gospodarstwa domowe), będzie spadał z ponad 50% w 2019 r. do niecałych 45% w 2030 r. na korzyść́ prosumentów biznesowych, których udział w 2030 r. wzrośnie do prawie 30%. Taka dynamika jasno oznacza zapotrzebowanie na finasowanie tego typu instalacji.

Polskie MŚP niejednokrotnie pokazały, że są̨ motorem polskiej gospodarki, dlatego że twardo stąpają po ziemi i kierują się czystym pragmatyzmem. Nasze tegoroczne badanie pokazuje, że tak samo podchodzą do ekologii. W EFL – jako firmie EKOodpowiedzialnej – zależy nam na edukowaniu przedsiębiorców w obszarze CSR i wskazywaniu im ekonomicznych rozwiązań umożliwiających korzystanie z energii pochodzącej z OZE. Jesteśmy jedną z pierwszychfirm leasingowych w Polsce, które udzielają finasowania na zakup instalacji fotowoltaicznych. Jak wskazują dane, jest to bardzo perspektywiczny i ciekawy segment rynku, w którym widzimy duży potencjał – powiedział Wojciech Przybył, członek zarządu EFL.

Przyszłość bardziej zielona

Świadomość źródeł odnawialnej energii wśród polskich przedsiębiorców z segmentu MŚP jest bardzo wysoka. W przypadku trzech z nich przekracza 90% – na fotowoltaikę wskazało 98%, energię wodną – 95%, a wiatrową – 92%. Biomasa i biogaz spontanicznie wymieniane były najrzadziej wśród źródeł energii odnawialnej.

W praktyce nie jest już tak „zielono”. Zdecydowana większość polskich MŚP (95%) nie korzysta z energii odnawialnej. Natomiast te firmy, które decydują się na OZE, wybierają fotowoltaikę (4%). Nieco lepiej zapowiada się przyszłość. 1 na 9 firm z segmentu MŚP planuje wejść w OZE, zdecydowana większość w panele fotowoltaiczne (8%). W przypadku większych firm zielony kierunek jest zdecydowanie popularniejszy. 30% średnich firm zamierza zainwestować w energię słoneczną, 5% w wiatrową, a kolejne 5% w pompy ciepła.Zmieniły się akcenty

Marcin Ścigan, zastępca dyrektora departamentu ds. OZE w Ministerstwie Klimatu, a poprzednio kierownik ds. OZE z Forum Energii, zauważa, że do niedawna najważniejszym driverem, który napędzał dyskusje o transformacji energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii, była potrzeba walki ze zmianami klimatu. Ale to się zmieniło. – Dzięki wsparciu publicznemu i upowszechnieniu OZE, na świecie, a co za tym idzie również w Polsce, te technologie stały się tańsze. Przede wszystkim mam tutaj na myśli technologię wiatrową i słoneczną, gdzie koszty produkcji spadły wielokrotnie w przeciągu ostatnich lat. W przypadku energetyki słonecznej to jest ok. 80%, a w przypadku energetyki wiatrowej na lądzie ten wskaźnik wynosi ok. 50%. Niestety, ceny energii dla mikro, małych i średnich firm w taryfie B i C wraz z kosztami dystrybucji są̨ najwyższe wśród wszystkich odbiorców energii. I najczęściej brak wiedzy i możliwości negocjacyjnych powoduje, że mały przedsiębiorca kupuje energię za wyższą stawkę w nieodpowiedniej dla siebie taryfie. Dlatego też ważna jest świadomość i edukacja w zakresie możliwości wykorzystania energii w poszczególnych wariantach oraz OZE wśród właścicieli MŚP.

Źródło: EFL

Udostępnij:

Drukujelektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również