Softstarty ograniczą zużycie energii

HF Inverter, softstarty © HF Inverter

Udostępnij:

Układy łagodnego rozruchu istotnie przyczyniają się do wydłużenia żywotności asynchronicznych silników elektrycznych i elementów obsługiwanych przez nie instalacji przemysłowych. Najnowsze rozwiązania mogą jednak także przyczynić się do znacznego obniżenia zużycia energii w przedsiębiorstwie, stając się ważnym elementem strategii energetycznej współczesnych firm.

Układy łagodnego rozruchu (tzw. softstarty) stosowane są w silnikach elektrycznych z ruchomym wirnikiem i nieruchomym stojanem (asynchronicznych klatkowych). W przeciwieństwie do przemienników częstotliwości nie dysponują funkcją płynnej regulacji momentu obrotowego silnika, a tym samym przeznaczone są głównie do aplikacji niewymagających zmiany prędkości napędu w trakcie jego pracy. Tym, co łączy je z przemiennikami częstotliwości, jest natomiast możliwość sterowania rozruchem silnika przez ograniczenie napięcia rozruchowego i stopniowe jego zwiększanie aż do uzyskania wartości nominalnej. Dzięki temu zapobiegają spadkom napięcia w sieci (istotnym zwłaszcza w przypadku sieci zasilanych OZE), udarom prądowym i mechanicznym sprzęgieł oraz innych elementów wykonawczych, a także nadmiernym naprężeniom mechanicznym i wzrostom ciśnienia w rurociągach i gazociągach. W efekcie wydłużają okres eksploatacji samych napędów, a także pozostałych komponentów instalacji. Co jednak ciekawe, najnowsze rozwiązania tego typu mają również niebagatelny wpływ na efektywność energetyczną zakładów – a to z uwagi na możliwość przejścia w tryb stand-by oraz wstrzymania pracy napędów na biegu jałowym.Od kontrolerów momentu po zamkniętą pętlę prądu
Jako układy półprzewodnikowe softstarty charakteryzują się dosyć prostą budową, na którą składają się tyrystory, bezpieczniki, układy rezystor-kondensator, płytki drukowane i transformator prądu. Najważniejszym elementem takiego układu są tyrystory składające się z trzech elektrod, z których dwie przyłączone są do warstw skrajnych, a jedna – do warstw środkowych. Wzrost napięcia prądu rozruchowego powoduje złączenie tyrystorów, co skutkuje stopniowym wzrostem ich przewodności, a tym samym i podawanego na silnik napięcia.

Dobór odpowiedniego softstartu uzależniony jest w pierwszej kolejności od liczby faz oraz częstotliwości rozruchu silnika. W prostych, jednofazowych aplikacjach sprawdzą się tzw. kontrolery momentu, pozbawione możliwości sterowania prądem rozruchowym. Zapewniają one płynny wzrost momentu obrotowego silnika, ale nie ograniczają prądu przepływającego przez uzwojenie, a tym samym nie zabezpieczają go przed wzrostem temperatury. Dlatego wymagają zastosowania dodatkowego stycznika i zabezpieczenia przed przeciążeniem.

Instalacja tych komponentów jest zalecana także w przypadku kontrolerów z otwartą pętlą napięcia, które co prawda umożliwiają sterowanie parametrami rozruchu, takimi jak początkowe napięcie czy czas rozruchu, dla wszystkich trzech faz, ale nie odbierają sygnału zwrotnego z silnika, a, co za tym idzie, nie mogą płynnie sterować napięciem rozruchowym bez udziału operatora. Nie tworzą zatem kompletnego układu zabezpieczającego silnik, a jedynie jeden z trzech komponentów do samodzielnego doboru i montażu.

W przeciwieństwie do nich kontrolery z zamkniętą pętlą napięcia – dzięki odbieraniu sygnału zwrotnego z silnika – mogą płynnie sterować napięciem rozruchowym, zatrzymując jego narastanie, gdy wartość prądu rozruchowego przekroczy zadany limit. Dzięki temu nie wymagają instalacji dodatkowych zabezpieczeń, stanowiąc kompletny układ softstartu.

Jeszcze bardziej intuicyjne w obsłudze są kontrolery z ostatniej grupy – z zamkniętą pętlą prądu (np. softstarty IMS2 firmy AuCom). Podstawowym sygnałem odniesienia jest tu nie napięcie, lecz prąd. Dzięki temu układy takie umożliwiają dokładną kontrolę prądu rozruchu i łatwą jego nastawę.Cyfrowe softstarty podbijają rynek
Od czasu ich premiery układy łagodnego rozruchu przeszły długą ewolucję. Najnowsze rozwiązania są w pełni zdigitalizowane: ich obsługa może odbywać się zarówno z poziomu cyfrowego wyświetlacza, jak i przez zewnętrzny panel HMI. Dysponując możliwością zaawansowanej komunikacji z wykorzystaniem popularnych protokołów (Ethernet, IP), zapewniają pełną regulację nie tylko napięcia/prądu rozruchowego, ale także zintegrowanych z nimi zabezpieczeń, takich jak zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe, niedociążeniowe, ziemnozwarciowe, przed asymetrią prądową i przeciw zablokowaniu wirnika. Niektóre z nich oferują także dodatkowe funkcje trybu awaryjnego. Przykładowo, seria ADXL firmy Lovato Electric umożliwia rozruch awaryjny silnika w przypadku, gdy jego praca jest kluczowa dla zapewnienia ciągłości procesów produkcyjnych, a także tryb pracy pompy przeciwpożarowej, w którym silnik pompy uruchamiany jest nawet w przypadku, gdy grozi to jego awarią.

Niemal wszystkie nowoczesne softstarty mają także wbudowaną funkcję łagodnego zatrzymania (tzw. softstop), szczególnie istotną w przypadku regulacji pracy silników pomp. Umożliwia ona stopniową redukcję momentu obrotowego napędów instalacji pompowej, zabezpieczając ją przed uszkodzeniem na skutek gwałtownych uderzeń cieczy. Podobną rolę odgrywa także funkcja czyszczenia rurociągów i pomp oraz funkcja wolnych obrotów, przydatna zwłaszcza przy obsłudze dźwigów i taśmociągów.

Na rynku pojawia się także coraz więcej urządzeń obsługujących silniki wysokiej mocy. W efekcie zakres ich działania przesunął się z 200 kW do ponad 300 kW (np. softstart HFR-1000 firmy EURA współpracuje z silnikami o mocy do 315 kW).

Bypass ogranicza zużycie energii
Z punktu widzenia efektywności energetycznej najistotniejszą rolę odgrywa jednak dostępny w większości nowoczesnych softstartów stycznik obejściowy (tzw. bypass), który umożliwia przejście układu w tryb stand-by bezpośrednio po zakończeniu rozruchu silnika, zasilanego od tej pory bezpośrednio z sieci elektrycznej. Pozwala to na redukcję strat energii wewnątrz softstartu, które w przypadku pracy ciągłej mogą stanowić 1,5-2% całkowitej mocy zasilania napędu. Po otrzymaniu sygnału indukującego zatrzymanie silnika softstart automatycznie przechodzi w tryb hamowania, wyłączając bypass.

Solidna konstrukcja najnowszych układów łagodnego rozruchu przystosowanych do pracy z dużymi obciążeniami zapewnia także możliwość wielokrotnego włączania i wyłączania softstartu bez szkody dla jego żywotności. Pozwala to przezwyciężyć największą przeszkodę w masowym stosowaniu softstartów w napędach okresowo pracujących na biegu jałowym, a jednocześnie oszczędzić energię wydatkowaną do tej pory na podtrzymanie obrotów napędu w sytuacji czasowego przestoju. Podczas pracy na biegu jałowym układ łagodnego rozruchu i zatrzymania wyłącza silnik, a po otrzymaniu sygnału o wznowieniu pracy – ponownie go załącza. Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy obsłudze takich urządzeń jak piły i przenośniki taśmowe, schody ruchome czy pompy napełniające.

Całościowa strategia energetyczna
Jak podaje Departament Energii Komisji Europejskiej, zastosowanie softstartów wyposażonych w bypass oraz funkcję wyłączania silnika na biegu jałowym może w znacznym stopniu ograniczyć zużycie energii przez silniki przemysłowe. Warunkiem jest jednak włączenie ich w całościową strategię energetyczną przedsiębiorstwa, na którą – poza instalacją układu łagodnego rozruchu i zatrzymania – składają się także: 1) inwestycja w silnik o wysokiej klasie energetycznej, 2) odpowiedni dobór mocy silnika, 3) wybór efektywnej metody przenoszenia napędu oraz 4) kontrola jakości energii.

Największy wpływ na bilans energetyczny pracy instalacji ma inwestycja w energooszczędny napęd. Zgodnie z normą IEC 60034-30-1:2014 elektryczne silniki indukcyjne pod względem efektywności energetycznej można podzielić na cztery klasy – od IE1 (silniki standardowe) do IE4 (silniki o najmniejszej energochłonności). W praktyce w przypadku zastosowania softstartów najbardziej polecaną opcją jest silnik klasy IE3. Zapewnia on podobne oszczędności jak silnik klasy IE2 w połączeniu z falownikiem, generując przy tym mniejsze koszty inwestycyjne. Jak szacuje Komisja Europejska, odpowiedni dobór klasy energetycznej silnika może przynieść oszczędności energii rzędu 2-8%.

Dalsze 1-3% możemy zaoszczędzić, odpowiednio dobierając moc silnika, a tym samym jego obciążenie. W obawie przed przeciążeniem układu przedsiębiorstwa przemysłowe często przewymiarowują silniki, określając ich obciążenie na ok. 60% mocy znamionowej. Tymczasem silniki indukcyjne osiągają największą sprawność i najkorzystniejszy współczynnik mocy przy ok. 75% obciążenia. Wtórne zwiększenie sprawności źle dobranego napędu wymaga instalacji baterii kondensatorów, co znacznie zwiększa koszty inwestycyjne instalacji – i tak już wysokie ze względu na konieczność zakupu odpowiednio wydajnych rozdzielnic i innych elementów instalacji elektrycznej.

Istotny wpływ na poziom zużycia energii całego systemu ma wreszcie dobór układu przenoszenia napędu. Najbardziej polecanym rozwiązaniem są paski synchroniczne, zapewniające znaczną, bo 2-10-procentową redukcję energochłonności systemu w porównaniu ze standardowymi paskami klinowymi.

Odpowiednio dobrany silnik elektryczny wyposażony w układ łagodnego rozruchu – w połączeniu z właściwie przeprowadzaną konserwacją, serwisem i kontrolą jakości energii – składa się na całościową strategię energetyczną przedsiębiorstwa obejmującą wszystkie pracujące w nim maszyny i instalacje. Według KE jej wdrożenie pozwala zaoszczędzić nawet 41% energii związanej z eksploatacją maszyn i urządzeń pracujących ze stałą prędkością obrotową. Jeszcze większe oszczędności można wygenerować, stosując systemy napędowe o regulowanej prędkości/częstotliwości. To już jednak całkowicie inny temat.

Udostępnij:

DrukujAgata Świderska
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również